Nieuw boek: Yijing Astrologie

Karakter, aanleg en levensloop volgens het Chinese Boek der Veranderingen

Als bekendste wijsheidboek uit China kent de Yijing, het Chinese Boek der Veranderingen, al decennialang een trouwe aanhang in het Westen. Het boek helpt menigeen als situaties ondoorzichtig zijn, er besluiten moeten worden genomen of er aanvullende objectieve informatie wordt verlangd voor een juiste handelwijze. In China is de toepassing van de Yijing echter veel uitgebreider, en wordt het boek gebruikt in de traditionele Chinese geneeskunde, bij Feng Shui, als aanvulling op de vele mantische technieken die China van oudsher kent, voor het vinden van de juiste zaken- en huwelijkspartner, en voor het analyseren van het karakter en de levensloop van individuen.

Tijdens de Ming-dynastie (1368-1644) is voor dit laatste het Heluo Lishu-systeem ontwikkeld. Heluo Lishu, ‘De Principes en Nummers van de He en Luo rivierdocumenten’, transformeert een Chinese horoscoop naar meerdere hexagrammen, de zeslijnige figuren bij elk hoofdstuk van de Yijing, welke vervolgens inzicht geven in het karakter, de aanleg en de levensloop van de persoon in kwestie. Heluo Lishu geeft voor elk jaar, elke maand, en zelfs elke dag in iemands leven een hexagram wat inzicht verschaft in de betreffende periode uit het leven van de persoon.

Heluo Lishu is geënt op de inzichten van de tweeduizend jaar oude xiangshu-stroming, die de tekst van de Yijing grotendeels terzijde legt en zich meer richt op de hexagrammen. In deze stroming worden aan de hexagrammen allerhande structuren gekoppeld waardoor de Yijing een verbinding krijgt met de Chinese kalender, de Wuxing (‘Vijf Elementen’), de Liu Qin (‘Zes Relaties’) en nog andere systemen die ten grondslag liggen aan de Chinese kijk op de mens en zijn wereld. Al deze systemen spelen een cruciale rol bij Heluo Lishu, en hebben als voornaamste doel vast te stellen of het seizoen van geboorte harmoniseert met de verkregen levenshexagrammen.

Yijing Astrologie is het eerste Westerse boek wat Heluo Lishu op de meest oorspronkelijke manier benadert. Stap voor stap wordt het berekenen van de levenshexagrammen behandeld, en voor het interpreteren van de uitkomst wordt het originele materiaal aangereikt zoals dat in het Chinese bronboek te vinden is. Tevens zijn voor het eerst de belangrijkste teksten voor het interpreteren vertaald uit het Chinees. Hierdoor is uniek materiaal voor het interpreteren van hexagrammen (zoals bijvoorbeeld het hoofdstuk over trigramveranderingen) beschikbaar geworden voor het Westen. Yijing Astrologie geeft zo niet alleen inzicht in het karakter en de levenswandel van de mens, maar vormt tevens een waardevolle aanvulling op het gebruik van de Yijing als orakelboek.

Boekgegevens
Pagina’s: 357
Bindwijze: Hardcover (casewrap)
Gewicht:0,91 kg
Afmetingen (cm): 20,96 breed x 27,31 hoog

Prijs: € 32,50 (excl. verzendkosten)

Kopen:

Klik op onderstaande knop. Betalen kan met creditcard of Paypal. Geen creditcard of Paypal-account? Maak € 45,– (€ 32,50 plus € 12,50 verzendkosten; verzending met track & trace vanuit Amerika) over op Postbankrekening 4815317 o.v.v. ‘Yijing Astrologie boek’. Stuur vervolgens een mailtje met je adresgegevens naar harmen@itcn.nl, dan zorg ik dat het boek naar je wordt toegestuurd. Meer exemplaren bestellen? Stuur even een mailtje naar het genoemde e-mailadres voor een prijsopgave.

Support independent publishing: Buy this book on Lulu.

Nieuwsgierig naar de inhoud? Download hier een voorproefje.

Another take on ‘you fu 有孚’

(To see all Chinese characters in this article use Firefox with the Hanazono font.)

A few years ago I wrote an article about the meaning of fu. It was appreciated by many readers as it explained the usage of ‘trust’ and ‘confidence’ in the Yijing and what it could mean in a consultation. Some of these readers might not like the following article, in which I sketch an entirely different picture of the expression you fu 有孚. It will contradict some of the conclusions that I made in my former article. Advancing insights…

It always surprised me that the expression you fu only occurs in the Yi. We do not find it in other ancient books of China, which might imply that its usage is confined to the framework of the Book of Changes, or more generally said, to the framework of divination. When I was researching the character fu 孚 (again), I read the 戰國古文字典 dictionary which mentioned something which I found worth to investigate further. It says

孚, 由保所分化.
(戰國古文字典, p. 249; see image, click to enlarge)

Translated: fu 孚 is a differentiation/modification of bao 保.

The earliest version of bao does not look similar to the earliest form of fu, but the forms that we find on bronze inscriptions contain the same elements: a hand or person covering/protecting a child (see the forms marked in red in the image on the right). The right part 呆 of the character bao is the early version of the character (without the 亻part), it is another version of 孚 and 俘 is often written as 保. To be more precise, 呆 is written as 𤓽 in bronze inscriptions, which according to the Shuowen is an old form of 孚.

If 孚 is also written as 呆, and with all the information that we have now, we can construct the following picture (SW = Shuowen form):

I always feel a little bit uncomfortable with these constructions – it looks like a derivation of the Six Degrees of Separation, as if you can turn a Chinese character in any other character by following a trail of variant forms. But looking at the old forms of 孚 and 保 I think it is very well possible that 孚 can be read as 保.

We do not have 有孚 in old texts, but we do have 有保 on oracle bones. In several inscriptions it is said that (貞)有保, ‘(the divination) has bao 保’ (see image for an example; Heji 06572). What does bao mean? The 新编甲骨文字典 dictionary by Liu Xinglong 劉興隆 explains it as ‘保佑’, ‘保衛’: ‘to bless and protect’, ‘to safeguard’. It meant that the preceding offering to the ancestors or spirits was accepted and that therefore the ancestors would give there blessings and protection to the king – affairs in the (near) future would go smoothly.

You fu appears often in the Zhouyi (at 5-0; 0=Judgement text, 6-0, 8-1 2x, 9-4, 9-5, 17-4, 20-0, 29-0, 34-1, 37-6, 40-5, 41-0, 42-3, 42-5 2x, 45-1, 48-6, 49-3, 49-4, 49-5, 55-2, 61-5, 64-5). If we read it as you bao 有保 it implies a positive outcome: you have support of the spirits and things will go as planned. The oracle bones show that you bao can also mean that you have support of  allies. In ancient China the support of the ancestors, spirits or allies was essential, undertaking any action without their consent was doomed to fail. If you receive you bao it means you can proceed as planned, but if you do so you must acknowledge, respect and show gratitude to the forces that are aiding you in this. If you don’t do that you will loose their connection which makes it very difficult to accomplish anything in the future. With you fu/bao you are on the right track (literally in 17-4, 有孚在道, ‘there is protection on the road’) but you have to check the powers that guide you regularly to maintain the right course. Naturally the Yi is a great help in this.

The reading of fu as bao in relation to the Yijing is much better and more extensive explained by Xie Xiangrong 谢向荣 in his article 《周易》“有孚”新论 which can be downloaded here. Highly recommended.